do początku mapa serwisu kontakt  
Projekty » Archiwum

 

 

Projekt  „Śpiewnik domowy 2019”-

NASZE  INSPITACJE- cz.1

 

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki "imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki" - głosi uchwała.

 

Przypomniano w niej, że w 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - "wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej".

"Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków" - czytamy w uchwale.

Jej autorzy przypominają, że Moniuszko był twórcą "Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni. "Określenie +domowy+ miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni" - napisali.

Zdaniem autorów uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki - "krew z krwi i kość z kości Polakiem".

"Jego wielkie opery takie jak Halka, Straszny dwór dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości" - czytamy w uchwale.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organista. Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: "Halka", "Straszny dwór" (https://www.youtube.com/watch?v=ECWilgtjtDE) (http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/straszny-dwor-muzyka-making-of/) i "Paria".

 

Stanisław Moniuszko i jego twórczość

 

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w majątku Ubiel koło Mińska w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej. O wczesną muzyczną edukację przyszłego kompozytora dbała matka, Elżbieta, z domu Madżarska, która uczyła go gry na fortepianie. W 1827 roku, gdy miał osiem lat, rodzice postanowili przenieść się do Warszawy, by zapewnić mu dobre wykształcenie. Zamieszkali na Żoliborzu, a potem w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Staś uczęszczał do gimnazjum pijarów, a muzyki zaczął go uczyć August Freyer, organista w kościele ewangelicko-augsburskim.  

 

OPERA„Straszny dwór’

Wielcy artyści przekraczają granice niezrozumiałości. Zasada ta sprawdza się także w stosunku do arcypolskiej, a przy tym cenionej za granicą opery Stanisława Moniuszki ze świetnym librettem Jana Chęcińskiego. Straszny dwór, bo o nim mowa, przez ostatnich kilkanaście lat był wystawiany w warszawskiej Operze Narodowej w inscenizacji bardzo tradycyjnej, wiernej dokładnym wskazówkom scenicznym autorów. W czerwcu tego roku wystawiono go po raz ostatni, a przygotowanie nowej inscenizacji powierzono brytyjskiemu reżyserowi operowemu światowej sławy, Davidowi Pountneyowi.

 

Pountney jest znany z przedsięwzięć wymagających — przygotowuje głównie inscenizacje rzadko wystawianych oper oraz zupełnie nowe produkcje utworów klasycznych, sam również jest librecistą. Przygotowuje spektakle dla oper na całym świecie. Straszny dwór nie jest jego pierwszym zetknięciem się z polską operą — wcześniej reżyserował Króla Rogera i Pasażerki Szymanowskiego oraz Portret Mieczysława Weinberga. Opera Moniuszki ma jednak w kulturze polskiej status nieporównanie wyższy niż te dotychczas przygotowywane przez niego opery — stanowiło to duże wyzwanie, tym bardziej, że przygotowywał inscenizację na deski Teatru Narodowego w Warszawie z okazji 50-lecia jego odbudowy.

 

Moniuszko za sprawą Strasznego dworu został szybko obwołany ojcem polskiej opery narodowej. Interwencje carskiej cenzury, zdjęcie opery z afisza już po trzecim przedstawieniu, wyraziste połączenie wątku obyczajowego z patriotycznym – i to w dobie popowstaniowej –złożyły się na legendę, która, z jednej strony, zapewniła Moniuszce niesłabnącą popularność, a z drugiej – zamknęła wielkiego autora i jego dzieło w kanonie narodowych powinności, co doprowadziło do skostnienia dzieła w raz przybranym kształcie. Tymczasem Straszny dwór warto docenić jako świetną sztukę czytelną również dla obcych odbiorców, nawet mimo zawiłości obyczajowych , a w Moniuszce zobaczyć autora genialnej muzyki, która nie jest w swoich znaczeniach tak hermetyczna jak libretto utrzymane w atmosferze niczym z Pana Tadeusza. Słowem — Straszny dwór, jak inne dzieła należące do kanonu kultury polskiej, domagają się uwolnienia z ram dotychczasowej recepcji.

 

Wizja Pountneya jest zaskakująca w swojej prostocie — aby wszystko odnowić, opracować na nowo, wystarczy przenieść akcję w czasie. Wiadomość, że reżyser decyduje się na tak śmiałe rozwiązanie jak przesunięcie historii z wieku XVIII w dobę dwudziestolecia międzywojennego była znana na długo przed premierą, ostateczny efekt był jednak dużą niespodzianką. Pountney nie tylko bowiem poruszył czas, ale skupił się również na kreacji scen zbiorowych i samej przestrzeni.

 

„Straszny dwór” zrealizowany w Warszawie przez Davida Pountneya pokazuje, że opera Stanisława Moniuszki może brzmieć współcześnie. A refren kawalerskich ślubów braci Stefana i Zbigniewa „Nie ma niewiast w naszej chacie. Vivat kawalerski stan!” mógłby stać się zawołaniem wielkomiejskich singli. Brytyjski reżyser przenosi akcję spektaklu w realia dwudziestolecia międzywojennego. Po podniesieniu kurtyny widzimy monumentalny mural inspirowany „Cudem nad Wisłą” Kossaka. Po scenie suną wielofunkcyjne szafy kryjące tajemnice szlacheckiego dworku. Twórcy kostiumów (Marie-Jeanne Lecca) i scenografii (Leslie Travers) posługują się symbolem i skrótem wizualnym, co czyni z klasycznej opery bogatą muzycznie baśń z tanecznymi akcentami i melodyjnymi ariami głównych bohaterów. Tego „Strasznego dworu” nie trzeba się bać.

 

OPERA „HALKA”

Opere zatytułowaną Halka (od imienia głównej bohaterki) ukończył w połowie roku 1847 i próbował wystawić ją w Warszawie — ostatecznie w tej pierwszej, dwuaktowej wersji wykonał ją w Wilnie w roku 1848. W 1848 roku w Wilnie poprowadził wykonanie opery Halka w pierwszej, dwuaktowej wersji. Dopiero 11 lat później, 1 stycznia 1858 r. odbyła się warszawska premiera nowej, czteroaktowej wersji tej opery, przyjętej z ogromnym entuzjazmem przez publiczność i krytyków. Był to przełom w życiu kompozytora. Z dnia na dzień stał się sławny. W tym samym roku zostało mu powierzone stanowisko dyrektora opery warszawskiej.

 

W 1848 roku w Wilnie przygotował i osobiście poprowadził prawykonanie na estradzie pierwszej, dwuaktowej wersji opery "Halka". W 1854 roku przy współudziale Achillesa Bonoldiego założył Towarzystwo im. św. Cecylii, którego członkowie-amatorzy dawali pod jego batutą dwa razy do roku publiczne koncerty. Po triumfie, jaki odniosła 1 stycznia 1858 roku warszawska premiera nowej, czteroaktowej wersji "Halki", odbył podróż artystyczną do Niemiec i Francji, a po powrocie 1 sierpnia 1858 roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrygenta Opery Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. Pierwszym dziełem, jakie jeszcze w 1858 roku wystawił, była jego własna jednoaktowa opera "Flis".

 

Opera Halka dzisiaj

Pokazując   sfilmowane przedstawienie  „Halki”  dla  mieszkańców haitańskiego Cazale, C.T. Jasper i Joanna Malinowska zaproponowali widzom  podróż w czasie  i przestrzeni. Jednocześnie posawili pyanie o o, czy dziewię-nasowieczna forma opery, i o opery narodowej, może zaoferować coś miesz-kańcom innej półkuli, dzielącym z Polską ylko niewielki wspólny fragmen hisorii .

 

 

 

 

Kultura INDII i jej wpływ na kulturę

 

KONTYNENTU AZJATYCKIEGO

 

Zeszyt ćwiczeń………………………………………………………………………………………….

 

 

Wstęp- nasze inspiracje-----------

 

Starożytne Indie film dokumentalny. Lektor PL

https://www.youtube.com/watch?v=QKDvAQ9981Y

 

Ancient India and it's Culture Full Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=8KHXrXJG6jw

 

Indie - Maharadżowie i święte krowyhttps://www.youtube.com/watch?v=T2Kus99gcZU

 

Caste system in Hinduism - SC/ST/OBC - Documentaryhttps://www.youtube.com/watch?v=y2XktzecBYo

 

Beyond documentary: Varanasi Indiahttps://www.youtube.com/watch?v=b3DTwdGqnVI

 

Hinduism : Oldest Religion : Best Documentary 2017

 

KUMBH-Eternal Journey of Indian Civilisation-A Documentary Filmhttps://www.youtube.com/watch?v=ReWiJ4pd6Kc

 

 

Pierwsze cywilizacje

 

Pierwsze ślady uprawy roli na subkontynencie indyjskim pochodzą z Mehrgarh, na wyżynach Beludżystanu. Pierwsza cywilizacja miejska tego regionu to tzw. cywilizacja doliny Indusu. Okres jej trwania to mniej więcej lata 2600-1900 p.n.e. Nie wiemy nic na temat elementu etnicznego, który ją stworzył, ale przypuszcza się, że mogła to być ludność drawidyjska, która po najeździe Ariów zachowała się tylko na południu Półwyspu Indyjskiego. Społeczność doliny Indusu znała obróbkę miedzi, a od ok. 2000 lat p.n.e. także brązu. Zamieszkiwała w miastach, otoczonych murem, z wyraźnym prostopadłym rozplanowaniem ulic. Wyodrębniono nawet spichlerze, a w mieście Lothal obmurowane doki portowe. Dwa największe miasta: Harappa i Mohendżo-Daro mogły w okresie świetności liczyć ok. 30-40 tys. mieszkańców. Używano również pisma piktograficznego, którego próbki zachowały się na pieczęciach. Do dziś pozostaje ono jednak nieodczytane. Cywilizację Indusu utożsamia się często z krajem Meluhha, który źródła sumeryskie wymieniają jako partnera handlowego. Jej upadek był najprawdopodobniej spowodowany stopniowymi zmianami ekosystemu. W historiografii wciąż można jednak spotkać nieaktualny pogląd, iż kultura Indusu upadła na skutek najazdów z zewnątrz, przypisywanych Ariom, które datuje się je na ok. 1500 lat p.n.e.

 

Polecenie 1

Przeczytaj poniższy tekst. Narysuj, używając perspektywy z lotu ptaka, schemat domu z miasta Mohendżo-Daro

Mohendżo-Daro- było to miasto zaawansowane urbanistycznie, podzielone na kilka dzielnic. Nad miastem górowała wysoko położona warownia „cytadela” z której widoczny był wyraźny podział na  „górne” i „dolne” miasto. Od strony północnej do południowej biegł szeroki na około 10 metrów bulwar, mniej więcej co 180 metrów przecięty biegnącymi ze wschodu na zachód poprzecznymi ulicami. Łączyła je nieregularna sieć alejek o szerokości od 1.5 do 3 metrów. Na podobnym planie, z zabudową ciągnącą się wzdłuż osi północ-południe postawiono Harappę. Domy mieszkalne, zbudowane z wypalonej cegły, były co najmniej dwupiętrowe. Do ulicy zwrócone były ślepą, pozbawioną okna ścianą. Główne wejście było w tylnej części domu. Prowadziło do obszernego przedsionka i dalej na dziedziniec, wokół którego znajdowały się izby mieszkalne. Ciężkie schody prowadziły na wyższe piętra i na dach budynku. Wiele domów miało swoje własne studnie. Studnie miejskie lokowano wzdłuż głównych ulic. Stanowiły one część publicznego systemu  WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO, który nie miał sobie równych w świecie antycznym

 

Polecenie2

Około 5 tysięcy lat temu największe znaczenie na subkontynencie miał kult macierzyńskiego bóstwa dziś zwykle zwanego

                                  MAHA DEVI , WIELKA BOGINI

Jej przedstawienia, z wielkim biustem i szerokimi biodrami są symbolem płodności. Napisz, jakie są różnice w przedstawieniach Maha Devi zachowanych do naszych czasów a przedstawieniami idola Bogini Matki spotykanymi w Europie.

 

 

Okres WEDYJSKI i WIEKI EPICKIE

 

Ariowie przynieśli swój język – sanskryt, znajomość konia i rydwanu, od ok. 1100 p.n.e. nauczyli się również wytopu i obróbki żelaza. Ich religią był wedyzm oparty na autorytecie ksiąg objawionych – Wed. Religijną sankcję w społeczeństwie Ariów posiadały podziały na stany społeczne – (warny). Około 900 r. p.n.e. ukształtowały się aryjskie państewka zwane dżanapadas. Najstarszym z nich była zapewne federacja Bharatów, którym Indie zawdzięczają swoją nazwę w sanskrycie – Bharat.

Polecenie 3

Przeczytaj poniższy tekst. W miejsca wykropkowane wstaw brakujące słowa. Dla ułatwienia Ci pracy zamieszczam je pod tekstem

W latach 1800-1600 przed……………… przez zachodnio-północne górskie przełęcze subkontynentu przeniknęły do doliny ………. ludy indoirańskie, składające się z wielu plemion koczowniczo-……………….. Była to wielka wędrówka ludów, które przybyły z terenów dzisiejszej Rosji  …………… i Azji Środkowej.Zniszczyli oni wysoko rozwiniętą kulturę miejską …………….. i częściowo wyparli ich do Indii …………….. Najpierw zasiedlili Pendżab czyli Krainę Pięciorzecza, a następnie część  północnych Indii, które nazwali Bharatawarsza.

Przybysze mieli jasną skórę, w ……………. ciemnoskórych tubylców. Nazywali siebie Ariami (gościnni, szlachetni). Ludność rdzenna bardzo szybko popadła w stan ………….. i stała się niewolnikami. Późniejsze określenie kasty ( warna, barwa)……………………..  z rozróżnienia ludności na jasnoskórych zdobywców i ciemnoskórych poddanych.

Brakujące wyrazy:

Południowej , wywodzi się ,odróżnieniu od ,Indusu , poddaństwa, Południowych,Chrystusem, pasterskich, Drawidów

 

 

 

Polecenie4

Przeczytaj tekst poniżej. Po przeczytaniu odpowiedz na następujące pytania:

1.Jak się nazywają święte księgi aryjskie ?

2. Jak się nazywają poszczególne części Wed?

3. Czemu poświęcona jest Rygweda?

4W których księgach znajdziemy formuły odnoszące się do składania ofiar i recytacji hymnów?

Co zawiera Atharwaweda?
Jakie znasz poematy epickie z tego okresu?
Na jakie stany dzieliło się początkowo społeczeństwo aryjskie ?
Kim są „niedotykalni”?
kim są bramini?

 

 

Wedyzm

 

Indyjska religia ludności aryjskiej, która napłynęła na te tereny ok.1500-900 przed Chrystusem jest udokumentowana literacko w czterech zbiorach WED.

Jedną z czterech Wed jest RYGWEDA. Zawiera 1700 hymnów, które powstały prawdopodobnie w I poł. 2 tys p.n.e.. Ostateczny kształt tym poetyckim utworom nadali bramini. Wyrażają one uczucia zdumienia i grozy wobec tajemnic życia i wszechświata.

Dwie następne Wedy to JADŻURWEDA i SAMAWEDA. Są w nich zawarte szczegółowe informacje i formuły odnoszące się do składania ofiar i recytacji hymnów.

Czwarta Weda to ATHARWAWEDA. Zawarto w niej magiczne zaklęcia chroniące przed demonami i chorobami grożącymi Ariom podczas ich wędrówki przez subkontynent.

Poza czterema Wedami, do najważniejszych zabytków literackich zaliczamy poematy epickie;

RAMAJANĘ i MAHABHARATĘ.

O ile Wedy zostały ostatecznie uznane za święte objawienia najwyższej prawdy, eposy uważa się za poradniki moralnego postępowania.

Według opisu zawartego w Wedach aryjskie społeczeństwo dzieliło się na trzy stany tak zwanych „trzykrotnie urodzonych”, czyli tych, którzy przyjęli sakramenty konieczne do udziału w wedyjskich rytuałach. Byli to:

Bramini- kapłani i poeci ,byli specjalistami w zakresie rytualnych praktyk
Kszatrijowie- wojownicy i plemienni wodzowie
Wajśjowie- byli kupcami, rzemieślnikami, rolnikami i hodowcami

Z czasem dwa najwyższe stany społeczne Ariów: bramini i rycerstwo uznały, że najlepszym sposobem utrzymania harmonii społecznej jest ścisły podział społecznych zadań. Kapłani zachowali dominującą rolę w sprawach religii i kultury. Stan wojenny rozszerzył swoje uprawnienia ze sfery wojny na politykę i gospodarkę. Tym samym społeczeństwo podzieliło się na dwie warstwy: duchowną i świecką, a każda z nich z czasem stawała się bardziej złożona.

Ofiary i rytuały w dalszym ciągu rozbudowywano i modyfikowano, dzięki nim bowiem kapłani i wojownicy bogacili się i umacniali władzę.

Późniejsze Wedy mówią o istnieniu w społeczeństwie grupy, której nie przysługiwał ani status, ani przywileje dwukrotnie urodzonych. Jej istnienie było zresztą nieuchronnym skutkiem ukształtowania się wyżej opisanych trzech stanów.

Ludzie należący do najniższego stanu, tak zwani SUDROWIE byli wykluczeni z rytuałów powtórnych, duchowych narodzin. Z biegiem czasu w coraz większym stopniu traktowano ich jak własność wyższych stanów, jak przedmioty czy zwierzęta. Społeczność ta, zwana niekiedy „niedotykalnymi” istnieje w Indiach do dnia dzisiejszego.

Bramini utrzymywali swoją pozycje społeczną na szczycie drabiny społecznej nie dopuszczając pozostałych grup do odprawiania obrzędów. Ich władza, związana z odprawianiem rytuałów rozciągała się nawet na wpływowych wodzów plemiennych.

Świat bogów wedyjskich

W świecie bogów wedyjskich przeważają personifikacje sił przyrody, moce czarodziejskie i pojęcia etyczno-społeczne.

Według wyobrażeń wedyjskich o świecie składa się on z trzech sfer:

- Nieba

- Przestworzy

- Ziemi

W każdej ze sfer występuję po 11 bóstw, czyli razem 33 bóstwa.

Dzielą się oni na dwie kasty:

-DEWÓW przewodzi im INDRA. Są oni po części czystymi bogami natury. Niebo i Ziemię utożsamia para prabogów DJAUSPITAR (ojciec niebo) i PRYTHIWIMATAR (matka ziemia).Są oni rodzicami wielkiej ilości bardzo znaczących bogów.

 

-ASURÓW przewodzi im WARUNA.  Warunę uznawano jako strażnika prawa i prawdy, boga dbającego o porządek i przezwyciężającego wszelki chaos. Wraz ze swym bratem Mitrą strzegł rytuało4., prawdy i prawa.

 

Oto niektórzy bogowie i ich atrybuty:

AGNI- bóg ognia z dwoma głowami, występuje w trzech światach. Pośredniczy między ludźmi a bogami. Jego dwie głowy symbolizują ogień ofiarny i ognisko domowe

Dwaj AŚWINOWIE- bogowie bliźniacy, właściciele koni. Codziennie dokonują objazdu niebios złotym wozem zaprzężonym w konie. Są obrońcami rolników i hodowcy bydła

SIWA- bóg burz i zniszczenia. Wtedy czczony jest jako RUDRA. Składa się mu w ofierze krew, surowe mięso i nie upieczone ciasto.

Gdy sprawia ulgę w cierpieniach i daje lekarstwa czcimy go jako Siwe

WISZNU- podtrzymuje istnienie nieba i ziemi, panuje nad czasem i pokonuje przestrzeń. Jest karłem, który wzrasta do rozmiarów olbrzyma, gdy za pomocą trzech kroków przemierza przestworza.

ADITJOWIE- grupa 6,8 bogów pochodzących od bogini ADITI

ADITI- ( wolność, niezależność), czczona jako Wielka Matka. Jej łono uważane jest za pępek świata. Objawów czci doznała pod postacią krowy.

WARUNA- Strażnik prawa i prawdy. Symbolizuje ciemność nocy

MITRA- Wraz z bratem WARUNĄ strzegł rydwanów, prawdy i prawa.

ARIAMAN- kontrakt gościnności, bóg zawierania małżeństw, występuje razem ze swoimi braćmi WARUNĄ i MITRĄ.

JAMA i JAMI – bliźniacy, są dziećmi słonecznego herosa WIWASWATA. Spłodzili ludzki ród.

Jama wskazuje również ludziom po śmierci drogę do królestwa ojców.

SURIA, bóg słońca. Jego złoty wóz ciągnie 7 klaczy symbolizujących siedem dni tygodnia.

INDRA- stróż świata. Uchodził za ogromnego żarłoka i opoja oraz za okaz żywotności i energii.

Jego atrybutem jest maczuga o tysiącu kolców.

USZAS- jutrzenka, pojawia się rankiem na swoim wozie zaprzężonym w 7 krów symbolizujących siedem dni tygodnia. Przedstawia się ją jako tancerkę z obnażonymi piersiami, dawczynię dziennego światła

WITRA- smok chmur. Zabił go INDRA i w ten sposób uwolnił zamknięteprzezniego strumienie wód.

MARUTOWIE-bogowie burzy, którzy zawsze towarzyszą INDRZE. Przemierzają przestrzeń rydwanami bojowymi, uzbrojeni w topory wojenne i maczugi. Towarzyszą im pioruny i błyskawice. Są synami RUDRY i krowy PRIŚNI.

PITATIWIE- ojcowie, uważani za duch zmarłych. Oni pierwsi dotarli „drogą ojców” do „trzeciego nieba” i tam zamieszkali. Dusze zmarłych unoszą się do nich wraz z dymem.

Rita (prawo, prawda) sprawuje ono  władze nad wszystkim. Jest bezosobowe, niezmienne i muszą je przestrzegać wszyscy: i bogowie i ludzie. Stoi na straży kosmicznego porządku

PRADŹAPATI- pan stworzeń- bóg spekulacji teologicznych. Albo jest bogiem dwupłciowym, albo łączy się z zasadą żeńską WACZ

WACZ—bogini głosu, bóg spekulacji teologicznych.

Polecenie5

Przeczytaj powyższy tekst . Po przeanalizowaniu go, zaprojektuj, namaluj, narysuj obraz albo zrób prace w technice komputerowej, lub kolaż prezentujące panteon bogów wedyjskich. Pamiętaj aby uwzględnić ich atrybuty. W tej jednej pracy zaprezentuj co najmniej 8 bogów pamiętając, aby tak zaaranżować kompozycie, by była to jedna spójna praca, a nie 8 małych osobnych prac

Dynastia MAURIJÓW

W VI w.p.n.e  na  czoło aryjskich państewek  wysunęła się Magadha nad środkowym Gangesem. W tym czasie miał miejsce także ferment religijny, który doprowadził do wyłonienia się braminizmu, buddyzmu, dźinizmu i innych, mniej żywotnych grup, jak adźiwikowie. W 518 p.n.e. król perski Dariusz podbił dolinę Indusu i w ten sposób odnowił łączność pomiędzy cywilizacjami Indii i Bliskiego Wschodu. Pendżab stał się również zdobyczą pogromcy imperium perskiego – Aleksandra Wielkiego, który po ciężkich walkach zdobył go w 327 p.n.e. W połowie IV w. p.n.e. dynastia Nandów opanowała Indie północne, zaś około 320 r. p.n.e. Ćandragupta Maurja dokonał przewrotu i utworzył pierwsze indyjskie imperium, które później rozszerzył jego wnuk Aśoka. Za jego rządów dynastia Maurjów panowała nad większością subkontynentu, z wyjątkiem drawidyjskeigo południa, sięgając na zachód do Kandaharu i Heratu. W 185 p.n.e. ostatniego Maurję obalił Puszjamitra Śiunga, który zapoczątkował dynastię podtrzymującą dominującą rolę Magadhy na subkontynencie.

Polecenie 6

Bramiński świat bogów jest w porównaniu z wedyjskim mniej ważny od świata kapłanów sprawujących rytuały ofiarne (bramini).Zależność bogów od ofiary, a co za tym idzie od kapłana tak dalece wzrosła, że bogowie bez rytuałów nie mieli żadnej władzy.

W obu religiach krąg kultowy wyglądał tak samo. Poniżej masz rysunek kręgu kultowego i nazwy poszczególnych jego elementów. Dopasuj jedno do drugiego.

Oto nazwy elementów:

Palenisko okrągłe, miejsce do siedzenia dla żony osoby składającej ofiarę, paleniska w kształcie półksiężyca, stos odpadów, miejsce do siedzenia dla osoby podpalającej ogień, dół ofiarny w kształcie kobiecej talii, palenisko kwadratowe, miejsce do siedzenia dla zamawiającego ofiarę, miejsce do siedzenia dla kapłana sprawującego ofiarę.

 

 

 

 

Polecenie7

Przeczytaj poniższy tekst. W miejsca wykropkowane wstaw brakujące słowa. Dla ułatwienia Ci pracy zamieszczam je pod tekstem

VI wiek przed ………….. to okres fermentu religijnego. Jego twórcy i wyznawcy nowych religii odmawiali wykonywania bramińskich rytuałów religijnych , odmawiali co gorsza, podporządkowania się władzy bramińskiej . Szczególne miejsce zajmują  w tej grupie wyznawcy BUDDYZMU, nowej filozofii , a potem religii stworzonej około 500 roku przed naszą erą przez wizjonera o……………. SIDDHARA GAUTAMA. W tej religii nie było kapłanów ani rytuałów, a zbawienie osiągnąć mógł ………., kto uznawał proste doktrynalne i etyczne zasady.

Po krótkim okresie inwazji wojsk Aleksandra Wielkiego na scenie historii pojawił się ……….. władca Ćandragupta Maura, który stopniowo podbił i …….. wszystkie małe republiki i …………, tworząc w ten sposób pierwsze duże scentralizowane imperium.

Wnuk Ćandragupty , Aśoka, był wyznawcą buddyzmu. Rozesłał misjonarzy do wielu miejsc w ……….. , a na całym obszarze swojego królestwa wystawił kamienne kolumny pokryte inskrypcjami z ………….. królewskich edyktów. Jedną z takich kolumn, zwieńczoną rzeźbą czterech lwów, uznano za godło współczesnych Indii.

 

Za panowania Aśoki kwitł handel i inne dziedziny ………….. Ruchliwe szlaki handlowe przecinały bogate pola ………….., a podatki szerokim strumieniem wpływały do skarbca w PATALIPUTRZE.

Miasto ciągnęło się wzdłuż Gangesu. Otoczone było drewnianą palisadą z …..bramami. W mieście znajdowały się parki z sadzawkami pełnymi egzotycznych ryb  i alejkami ,po których przechadzały się oswojone pawie. Zbudowany z kamienia królewski pałac zdobiły niezliczone rzeźby i posągi . Aśoka świadomie ………… z potężnym imperium perskim. Sprowadzał perskie wzorce dla swoich artystów a bardzo możliwe, że sprowadzał też artystów i kamieniarzy.

Oto brakujące wyrazy:

Nazwisku, Azji, 64, zjednoczył, rywalizował ,wielki, gospodarki, każdy, uprawne ,królestwa,elity , tekstem, naszą erą

Polecenie 8

Poniżej masz informacje dotyczące ciekawych miejsc turystycznych. Przeczytaj uważnie zamieszczone poniżej informacje. Wykonaj plakat reklamujący wycieczkę do tych miejscowości. Spróbuj przekonać potencjalnego klienta ,że warto odwiedzić  te miejsca:

Lumbini. Miejsce, którego historia liczy ponad 2500 lat. Tu przyszedł na świat syn królowej Mai i króla Śudhoddany. Królewski potomek otrzymał imię Siddhartha Gautama, los szykował mu misję potężniejszą niż rola władcy państwa. W 240 BC cesarz Indii Ashoka wzniósł kolumnę upamiętniającą święte miejsce. Siedem stuleci później chiński podróżnik Fa-Hi podczas swej wizyty do Indii wspomina Lumbini w swych notatkach. Ale samego miejsca odnaleźć nie zdołał. Zniknęło z pamięci zagubione w gęstym lesie.

 

Bodh Gaya. Niewielkie miasto położone nad rzeką Niranjaną, jedno z najświętszych miejsc buddyjskich. Drzewo zwane Drzewem Przebudzenia, rosnące przy imponującej świątyni Maha Bodhi jest potomkiem tego, pod którym medytował Budda. To tu kończy się historia księcia Siddhartha Gautamy dając początek sadze Buddy - Przebudzonego. Stąd wyruszył on w świat by dzielić się swą wiedzą z innymi...


Sarnath. W Sarnath położonym 10 km od starożytnego indyjskiego miasta Benares, które do dziś tętni życiem, Budda wygłosił swe pierwsze kazanie, w którym objaśnił 8 fundamentalnych zasad i objawił techniki medytacyjne prowadzące do poznania właściwej natury rzeczy.
Ruiny stupy Dharmrajika i wielka stupa Dhamekh upamiętniają miejsce, w którym Budda wprawił w ruch Koło Dharmy.

Kushinagar. Położony na północ od Sarnach, święty Kushinagar, jest miejscem, w którym w wieku lat 80 Budda wydał ostatnie tchnienie. Prace archeologiczne prowadzone w Kushinagarze zaowocowały odkryciem ponad dziesięciu starożytnych świątyń. Najprawdopodobniej stupa Mukutabandhana została wzniesiona by przechowywać relikwia Buddy, zaś niewielka odrestaurowana świątynia nieopodal zawiera liczne zbiory posagów i statuetek leżącego Buddy.

 

 

 

Chronologia Buddyzmu:

Około 563-483 przed naszą erą

Życie Siddharata Gautama Buddy, założyciela buddyzmu

544/543

Początek buddyjskiej rachuby czasu, ponieważ według tradycji w tym czasie nastąpiła śmierć Buddy.

272-231

Panowanie króla Amoki Pobożnego

253

Przeniesienie buddyzmu na Cejlon

II-I wiek prze n.e

Stupa w Sańczi (Indie)

Okres po narodzinach Chrystusa:

65

Najstarsze zabytki dotyczące buddyzmu w Chinach

0k.12o

Sanktuarium skaliste w Korei (Indie)

120-165

Buddyzm dociera do Wietnamu

372

Buddyzm dociera do Korei południowej

400

Buddyzm dociera do Tajlandii

420- 424

Buddyzm dociera na Jawę

420-452

Buddyzm dociera na Birmę

Początek VI wieku

Pagoda na górze Sung (Chiny)

552

Buddyzm rozprzestrzenia się w JAponii

640

Król tybetański żeni się z księżniczką buddyjską i wprowadza buddyzm w Tybecie

747-800

Buddyzm dociera do Indochin

747

Mnich indyjski Padmasambhawa przybywa do Tybetu i wprowadza lamanizm

1000-1200

Zanikanie buddyzmu w Indiach

1200

Zanikanie buddyzmu w Chinach

1340-50

Wprowadzenie buddyzmu w Laosie

1400-1500

Zanikanie buddyzmu na Jawie i Sumatrze

 

 

P.S

 

Sri Lanka

Początki cywilizacji na terenach Sri Lanki sięgają 600 lat pne. Pierwszymi cywilizowanymi mieszkańcami byli Indusi, którzy zdobyli te tereny w drodze podbojów a następnie założyli na wyspie silne państwo syngaleskie. Niestety najazdy innych plemion sprawiły, ze nie utrzymał się ono długo i doszło do jego rozbicia na małe feudalne księstwa. Panowanie na tych terenach kolonistów portugalskich, a potem holenderskich i na koniec brytyjskich wydatnie wpłynęło na przekształcenie kultury i kształtu ówczesnej cywilizacji. XIX wiek to powstanie Cejlonu Brytyjskiego oraz rozwój handlu kolonialnego herbata, kauczukiem i kokosem. Dopiero po II wojnie światowej Cejlon uzyskał niepodległość. Republikę proklamowano w 1972 roku. Lata 80-te to wojna domowa z Tamilami, wygrana. Kolejny zły moment to trzęsienie ziemi w 2004 roku i niszcząca fala tsunami, która zabiła 40 tysięcy mieszkańców wyspy. Zniszczenia wpłynęły nie tylko na zahamowanie gospodarki, ale i na turystykę.

ZABYTKI

Szczególnie ważne są:

 -ruiny Anuradapury i wspaniałe, zachowane do dzisiaj dzięki pracom remontowym Dagoby sprzed 15 wieków,

 -Polonnaruwa - dosyć dobrze zachowana część historii Sri Lanki z XII wieku z okazałymi pałacami, świątyniami buddyjskimi i hinduistycznymi, innymi obiektami sakralnymi, miastem mnichów i wspaniałym posągiem Buddy wyrytym w skale o ciekawej fakturze - Gal Viharaya.

- Jednym z ciekawszych punktów wyprawy do Sri Lanki jest twierdza na Sigiriya, czyli na Lwiej Górze, będącej 200-metrowym monolitem wulkanicznym. Wokół góry rozciąga się nieprzebyta dżungla, a u jej podnóży – miasto z niezwykle ciekawą instalacją wodną. Można tu też obejrzeć wiele obiektów architektury sakralnej - Budda Aukana, Temple of the Tooth Relict - czyli świątynia Reliktu Zęba Buddy - Dalada Maligawe, Matale Temple - największy na wyspie i najprawdopodobniej z największą ilością Bogów.

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

SeNS- bierzemy w TYM udział!

 

10 stycznia 2018 r. odbyło się „Seminarium z SeNSem”, inaugurujące pilotaż warszawskiego programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału do rozwoju uczniów i nauczycieli.

 

Projekt pt."Czwartkowe sporkania ze sztuką"

 

 

AUTORZY ; Nauczyciele prowadzący

Agnieszka Dołowy-

                               przedmiot plastyka,muzyka, zajęcia artystyczne

Małgorzata Żero-

                              przedmiot plastyka

 

Nauczyciele wspomagający

 Pracownicy biblioteki szkolnej, nauczyciela klas 1-3, nauczyciele przedmiotów humanistycznych, nauczyciele języka angielskiego

 

 

Adresaci projektu

W projekcie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych i klas 7 Szkoły Podstawiwej nr336 wcWarszawie.

 

Temat projektu

Tematyka projektu dotyczy problemów takich jak RYTM, KOLOR, KOMPOZYCJA, LINIA, FAKTURA w ujęciu międzyprzedmiotowym.

 

Uzasadnienie wyboru zadań

Tematy dobrane są tak, aby były rozszerzeniem wiedzy z zakresu przedmiotu plastyka zdobytej w procesie nauczania , a co za tym idzie, aby w pełni realizowały podstawy programowe przedmiotu plastyka oraz dawały szanse większego rozwoju uczniowi uzdolnionemu artystycznie.

 

Termin wykonania projektu

Projekt podzielony jest na szereg podprojektów. Są one realizowane w wybrane czwartki roku szkolnego.

 

 

Czas trwania projektu

Minimun jeden rok.

 

 

Podprojekty realizowane w cyklach tematycznych  czterogodzinnych.

 

 Przewidziana realizacja projektu-

 Jeden rok. Każda część podprojektów może być traktowana jako samodzielny projekt 4 godzinny.