do początku mapa serwisu kontakt  
O nas

 

 

"Mam  głębokie poczucie, że nigdy jeszcze sztuka

nie była ludzkości tak potrzebna do ratowania duchowej egzystencji.

Pragmatyczna, nastawiona na nieograniczony rozwój techniki

cywilizacja współczesna potrzebuje sztuki jako czegoś,

co dawałoby odpowiedzi na pytania,

na jakie sama technika i nauka odpowiedzieć nie mogą.

Chodziłoby, najogólniej mówiąc, o sprawy dotyczące

sensu istnienia: jednostki, ludzkości."

Andrzej Osęka "SPOJRZENIE NA SZTUKĘ"

 

 

Strona dolowyart.pl jest kontynuacją istniejącej przez kilka lat strony www.dolowyart.republika.pl

 

 Odwiedzający naszą stronę, to..

 

ludzie  czerpiący wielką  przyjemność i  radość w czasie

  muzykowania, malowania, tworzenia , obcowania ze sztuką ;

 odwiedzający tę stronę to między innymi  

UCZNIOWIE

  Szkoły Podstawowej nr 366   im. Jana Pawła II w Warszawie !

Jeżeli i Ty lubisz:

- muzykować lub słuchać muzyki

- eksperymentować, a malowanie i rysowanie oznacza dla Ciebie zabawę,

  w której wszystko jest dozwolone, nawet największa fantazja!

- przyglądając się dziełom starych mistrzów zastanawiasz się, jak obserwowali i widzieli świat,

  do jakich odkryć dochodzili i jak urzeczywistniali je w swoim twórczym działaniu.

- jeżeli zastanawiasz się nad takimi problemami teoretycznymi, takimi jak miejsce

  sztuki w społeczeństwie, jej związek z czasem, w którym powstaje, jej powikłane relacje ideowe...to....

 

                                                                                                                      - dobrze trafiłeś!

   Ta strona jest stworzona  dla CIEBIE

                                         ....zapraszamy!

 

 

 

 

Agnieszka i Zbigniew Dołowy

http://www.facebook.com/dolowy.art    

 

                                            

           dokonania:

        

- Tytuł "PRZYJACIELA SZKOŁY" przyznany przez Dyrekcję oraz Grono Pedagogiczne SP366

  w WARSZAWIE, 19 czerwca 2019 r.

 

-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Laur Michała Anioła" w kategorii Kreatywna

 i Innowacyjna Szkoła  2018 r..

 

-Nagroda Burmistra Dzielnicy Białołeka Miasta Stołecznego Warszawy

za osiągnięcia na rzecz oświaty warszawskiej, 2015 rok.

 

-III nagroda w Ogólnopolskiem Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji,

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 2014r.

 

-Wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Projekt Roku 2011 z zakresu Edukacji Kulturalnej, Warszawa 2012.

 

-Nagroda Edukacyjna Prezydenta m.st.Warszawy- Druga Edycja,2003 r.- wyróżnienie.

         

                                                                                                       

                

 

 

"MYŚLI NIE-----

WYCZESANE".

 

 

 

Holocen – czyli najmłodsza epoka geologiczna -

rozpoczął się 11,7 tys. lat temu wraz z końcem epoki lodowcowej.

 

 

Dziś – zdaniem części naukowców – nie żyjemy już  w holocenie,

a w antropocenie – nowej epoce, w której na Ziemię najmocniej oddziałuje ludzkość i cywilizacja, którą ta stworzyła.

 

( UWAGA-Aby epoka antropocenu została uznana oficjalnie, musi zostać znaleziona skała, która będzie zawierać zbiór sygnałów świadczących o nowym czasie w geologii. Tylko wtedy będzie można złożyć oficjalny wniosek do Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS). Do tego czasu nadal będziemy żyć w holocenie.)

 

 

Internet jest pełen „antropocenu” (eng. anthropocene); Google przedstawia prawie 1,5 mln wyników wyszukiwania tego słowa.

Człowiek rozwiniętego antropocenu, to postczłowiek – ktoś inny niż Homo Sapiens przed tysiącami a nawet setkami lat.

 W naszych genach mamy jeszcze dziedzictwo paleolitu, ale warunki życiowe są teraz zupełnie inne – postczłowiek  “uwalnia się” w szybkim tępie od ograniczeń środowiska.

Jakie będą tego konsekwencje- trudno przewidzieć....

 

 

Antropocenem zajmują się naukowcy, biznes i ludzie kultury

Badania i dyskusje naukowców dotyczą coraz częściej takich problemów jak:

- ewolucyjne pochodzenie zachowań moralnych

-ewolucja zachowań etycznych

-ewolucja opieki rodzicielskiej

-ewolucja kulturowa i psychologiczna

 

 

 

Pytania, które intrygują:

 

-w jakim kierunku chcemy iść jako ludzkość, a w jakim idziemy?

- na czym polega rozwój?

-- czy powinna powstać nauka o różnych przyszłościach...?

-edukacja powszechna czy coś innego.....?

- jeśli edukacja powszechna to czego powinnyśmy uczyć, aby było to przydatne w nieprzewidywalnej przyszłości...

 

 

 

Literatura:

Ewolucja i antropocen. Pytania o człowieka

http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/135130073

Feminizmem w Antropocen

Recenzja z książki "Anthropocene Feminism"

 

http://nowaorgiamysli.pl/index.php/2017/12/07/feminizmem-w-antropocen/

 

 

 

 

 

 

sztuka i kultura

rozumiana dzisiaj  jako  jedna z metod  uczenia

W S Z Y S T K I C H  PRZEDMIOTÓW .

 

 

 

“Mapa drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej” przyjęta na Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej pod hasłem „Rozwijanie kreatywnych możliwości w XXI wieku”.Lizbona, 6–9 marca 2006

„Mapa drogowa dla edukacji artystycznej” ustanowiona w wyniku debatyw czasie Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej, która odbyłasię w Lizbonie, w Portugalii w dniach 6–9 marca 2006 roku, ma na celu ukazanie znaczenia edukacji artystycznej w obliczu potrzeby rozwijania kreatywności i podnoszenia poziomu świadomości kulturowej w XXI wieku, a także przedstawienie strategii niezbędnych we wprowadzaniu i promowaniu edukacji artystycznej w programach nauczania.

 „Mapa drogowa” ma kształtować powszechne rozumienie znaczenia edukacji artystycznej i jej

podstawowej roli w poprawie jakości kształcenia.

 Definiuje pojęcia i przedstawia przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji artystycznej.

 

Jak wykazują wyniki prac badawczych

 nauczanie procesów twórczych w oparciu o kulturę,

 z której wywodzi się uczeń, wyzwala w nim:

-potrzebę tworzenia,
 -zmysł inicjatywy,
 -bogactwo wyobraźni
 -inteligencję emocjonalną,
 -daje mu „busolę” moralną i poczucie niezależności,

  - pozwala  na rozwijanie zdolności krytycznej refleksji,

 -swobodę myśli i działania.

 

 

Edukacja w zakresie sztuki i poprzez sztukę

-pobudza również rozwój poznawczy
- umożliwia naukę odpowiadającą w większym stopniu

-potrzebom uczniów i wymogom nowoczesnych społeczeństw

 

 

Wprowadzenie do każdego przedmiotu nauczania w dzisiejszej szkole powinno zawierać informacje: 

 

- co to jest własność intelektualna

-prawa autorskie

 

Informacje i materiały:

- publikacje URZĘDU PATENTOWEGO

 

 

 

 

Internet  i  sztuka:

 

 

YOUTUBE- polecane programy:

Architecture is a good idea- cykl  polskich programów o sztuce ( jęz polski, historia, plastyka,  klasy 7,8)
KRÓLOWIE POLSKI  T-raperzy Znad Wisły – cykl programów muzycznych ( język polski, historia, muzyka, klasy 4,5,6)

 

1 minute in  a Museum- cykl filmów animowanych o sztuce- klasy 1-6 ( plastyka, historia, języki obce)

 

Art with Mati and Dada-  plastyka, historia, języki obce )

 

modern art movements

why is Modern art so Bad ?

Sanger Academy- cykl ciekawyvh programów edykacyjnych np. Types of Painting - an intro for kids of all ages - Sanger Academy

 

New TED-ED Originals – cykl programów edukacyjnych  ( przyroda, matematyka, polski, języki obce, historia, muzyka, plastyka....., klasy 1-8)

 

Zabytkowe dzieciaki -cykl filmików dla dzieci promujących zabytki warszawskiej Białołęki wyprodukowanych w ramach projektu "Zabytkowe Dzieciaki", ( historia, godz.wych, polski, plastyka, kl.1-8)

 

Animowana historia Polski- Hit Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju, https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 

 

Uwaga- rady praktyczne:

 

Film, który w 100% nadaje się do wykorzystania na lekcji zdarza się bardzo rzadko.

Najlepiej gromadzić filmy, a następnie montować według własnych potzeb.

 

Pobieranie klipów video z serwisu YouTube – krok po kroku

 

Sposób I – wykorzystanie programu zainstalowanego na komputerze

 

Pobrać i zainstalować na swoim komputerze jeden z darmowych programów do pobierania plików z serwisu YT, np. YTD Video Downloader
Otworzyć program i funkcję „Pobierz”, skopiować link do wybranego filmu i wkleić w odpowiednie miejsce.
Wybrać folder docelowy, do którego ma być skopiowany plik i kliknąć „Pobierz”
Ewentualnie skorzystać z funkcji „Konwertuj”, by przeformatować pobrany plik do pożądanego formatu – np. MP3.

 

Sposób II – wykorzystanie konwertera OnLine

 

 

Otworzyć w przeglądarce jeden z darmowych konwerterów YT np.

www.onlinevideoconverter.com/pl/video-converter

 

Skopiować link do wybranego filmu i wkleić w odpowiednim miejscu.
Wybrać pożądany docelowy format pliku – np. mp4, avi dla video, lub mp3 przy konwersji na plik muzyczny i kliknąć „Start”.

Po pobraniu i konwersji pliku należy zapisać plik w wybranym folderze docelowym.

Do montażu należy użyć jednego z wielu programów dostępnych w  Internecie darmowo np. program Movie Maker ( szkoła dysponuje tym programem).

 

 

Literatura proponowana:

 

1. Ustawa - Prawo oświatowe, tekst ujednolicony na 22-04-2018

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186

2. „Kreatywni, bo kulturalni “

https://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/333955,Kreatywni-bo-kulturalni

3.Marzena Żylińska  “Neurodydaktyka, Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

4. Magdalena Kamińska „Memosfera. Wstęp do cyberkulturoznawstwa”

5. Prawo autorskie- komiks dla dzieci, publikacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ‘Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość”

https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/82/27/82272/Prawo_autorskie_(komiks).pdf

6. Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce » neurodydaktyka

https://osswiata.pl/zylinska/tag/neurodydaktyka/

7. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Uczyć dzieci ...

https://www.edunews.pl/...edukacja/...edukacji/2717-uczyc-dzieci-rozwiazywac-probl..

8. Irena Stańczak TRIZ – pedagogika w procesie aktywizacji ... - BazHum

bazhum.muzhp.pl/...Edukacyjne...Edukacyjne...Edukacyjne.../Studia_Pedagogiczne_Pr...

9. Intellectual Property in Education - School Education Gateway

https://www.schooleducationgateway.eu/.../intellectual-property-in...

10. WIPO Academy

www.wipo.int/academy/en

 

11. Mapa drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej - Polski Komitet ds ...

www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Mapa_Drogowa.pdf

12. Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność | Narodowe ...

nck.pl/blog-kultura.../316701-edukacja-poprzez-kulture-kreatywnosc-i-innowacyjnos.

 

13. Zasoby - epodreczniki.pl

https://www.epodreczniki.pl/front/kzd/main

 

14. Książka “

 (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak, Impuls, 21,79 zł, Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań “

w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej

 

15. http://novismo.com/

NOVISMO to dobrze zintegrowany zespół z dużym doświadczeniem, rzadkimi umiejętnościami i wysoką sprawnością w tworzeniu innowacji. Każdego dnia poddawani w swojej pracy intelektualnym wyzwaniom, specjalizujemy się w rozwiązywaniu najtrudniejszych zadań innowacyjnych. Naszą siłę stanowi wykorzystanie unikatowej metody pragmatycznych innowacji, której podstawą jest Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ), doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów innowacyjnych, różnorodność dziedzin, w których się specjalizujemy, międzynarodowe kontakty i wsparcie ze strony ekspertów światowej klasy.

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=A274320486F948EF97023F1637C789A0

16. TRIZ – gdy patrzysz na rozwiązanie, a go nie widzisz

http://techbrainers.com/triz-patrzysz-rozwiazanie-a-go-widzisz/

 

17.TRIZ   http://triz.oditk.pl/kim-jestesmy/

 

18. Irena Stańczyk, Pedagogika w procesie aktywizacji...... PDF

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2011-t20/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2011-t20-s71-89/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2011-t20-s71-89.pdf

19. Odyseja umysłu

http://odyseja.org/o-odysei-umyslu/idea-o-co-nam-chodzi/czym-jest-odyseja-umyslu/

20, Strona internetowa

www.dolowyart.pl

21. www.facebook.com/dolowyart

 

22. Mnemotechniki

http://www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html

 http://jakubkrolikowski.pl/mnemotechniki/

 

 

 

 

 

 

Metody aktywne przydatne w procesie nauczania sztuki

 

 

 

Mnemotechniki i ćwiczenia pamięci dla dzieci to sposoby zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą dzieci łatwiej i szybciej opanowują niezbędne informacje. Dodatkowymi zaletami tych metod jest to, że zachęcają do aktywności, kreatywności i twórczego działania.

Polecam:
http://www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/wychowanie/metody-zapamietywania-dla-dzieci-mnemotechniki-i-cwiczenia-pamieci_43100.html

 
Przykłady:
Pierwsze litery

Kojarzą mi się głównie ze szkolnymi tematami typu „zapamiętaj 10 absurdalnych nazw w kolejności”. Kolejność planet, województwa, przypadki. Jeśli kiedyś przydarzy Ci się sytuacja, w której musisz po nazwy, które same z siebie są proste, ale z niczym się nie kojarzą – to jest Twoja technika.